Laatstelijk bijgewerkt in april 2007

Privacybeleid Zibbsearch.nl

Dank u voor het bezoeken van de www.Zibbsearch.nl website. Wij hechten aan de privacy en het vertrouwen van de bezoekers van onze site. Wij verstrekken deze kennisgeving om ervan verzekerd te zijn dat uw verwachtingen en ons beleid op één lijn liggen, en dat u zich bewust bent van uw keuzes met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking door ons van de informatie die u aan deze site verstrekt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Reed Business Information (“RBI” of “wij”), onderdeel van Reed Elsevier Inc. ("Reed Elsevier"). In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna te noemen: “Wbp”), is de gegevensverwerking gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. In dit Privacybeleid wordt het beleid van RBI beschreven met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beschermen van de volgende soorten informatie op deze website:

 • informatie die wordt verkregen wanneer u ("u" of "Gebruiker") de www.Zibbsearch.nl website of een daaraan verwante website (de "Site") bezoekt;
 • informatie die wordt verkregen via e-mailuitwisselingen met u met betrekking tot de Site.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij op enige andere wijze (bijvoorbeeld offline) of uit andere bronnen verzamelen. Wij kunnen de bepalingen van dit Privacybeleid wijzigen. Derhalve raden wij Gebruikers aan deze pagina van tijd tot tijd na te lezen.

Informatie die wij verzamelen en de wijze waarop

Voor zover van toepassing vragen wij u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken wanneer u zich aanmeldt bij deze Site en wanneer u producten en diensten aanvraagt. Voorts verzamelen wij informatie wanneer u deelneemt aan wedstrijden en onderzoeken, wanneer u reageert op verzoeken om feedback en wanneer u berichten plaatst op openbare gedeelten van deze Site (zoals bulletinboards).

De informatie die wij verzamelen kan informatie bevatten waarmee uw identiteit vast te stellen is (“Persoonsgegevens”), zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, en bepaalde bedrijfsinformatie, zoals de naam van uw werkgever, uw beroep en functie, alsmede aankoopinformatie (zoals voorkeuren of historie). Voorts zullen wij creditcardgegevens en daarmee verband houdende informatie verzamelen wanneer u verzoekt om reclame waarvoor een vergoeding geldt, doch RBI bewaart geen creditcardgegevens in verband met www.Zibbsearch.nl. Deze Site verzamelt Persoonsgegevens uitsluitend met uw medeweten.

Wanneer u deze Site bezoekt, kunnen wij het IP-adres van uw computer verzamelen. Voorts kunnen wij gebruik maken van technologie voor automatische gegevensverzameling om andere informatie op te slaan waarmee uw computer kan worden aangeduid en die uw gedrag op de Site volgt. Op deze manier verzamelen wij geen Persoonsgegevens, maar indien u ons Persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij die informatie in verband brengen met de informatie die automatisch wordt verzameld.

De wijze waarop wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken Persoonsgegevens die op deze Site worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • om u toegang te verschaffen tot deze Site en andere producten en diensten die u aanvraagt;
 • om te reageren op uw aanvragen en contact met u te kunnen opnemen met betrekking tot wijzigingen in de Site;
 • om u per e-mail, fax of anderszins kennisgevingen te sturen (bijvoorbeeld in verband met afloop of verlenging) met betrekking tot uw account en de producten of diensten die u ontvangt, en in het kader van facturering en incasso;
 • voor andere, op het moment van verzameling van de informatie aangegeven, doeleinden;
 • voor zover specifiek anders is beschreven in dit Privacybeleid.

Voorts kunnen wij uw informatie gebruiken om een beter inzicht te krijgen in onze Gebruikers en om onze Site te verbeteren. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om vast te stellen welke onderdelen van de Site het meest populair zijn en om de demografische gegevens van onze Gebruikers in het algemeen vast te stellen. Ook Cookies en andere Gebruikersinformatie maken het ons mogelijk om u diensten op maat te bieden op de Site. Wij kunnen IP-adressen gebruiken om te assisteren bij het vaststellen van problemen met onze servers of voor het beheer van onze Site. Voorts kunnen wij IP-adressen gebruiken bij het vaststellen van de identiteit van een Gebruiker tijdens een bepaalde sessie en om gegevens met betrekking tot het gebruik van de Site te verzamelen.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om u namens RBI per e-mail, fax of anderszins mededelingen te sturen, tenzij u op de registratiepagina van deze website hebt aangegeven dat u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik. Deze mededelingen kunnen e-mailnieuwsbrieven omvatten die relevant zijn voor deze Site, alsmede aanbiedingen voor vergelijkbare diensten van RBI. In alle e-mailnieuwsbrieven wordt u de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor toekomstige uitgaven van de nieuwsbrief. In alle promotionele aanbiedingen wordt een mogelijkheid opgenomen om aan te geven dat u in de toekomst geen reclame meer wilt ontvangen voor het merk van de gepromote producten of diensten.

Voorts kunnen wij uw informatie gebruiken om u, met uw toestemming, per e-mail of anderszins mededelingen te sturen namens derden, ten behoeve van producten of diensten van derden. In elk van die mededelingen wordt een mogelijkheid opgenomen om aan te geven dat u in de toekomst geen aanbiedingen van derden wenst te ontvangen. Verder kunt u uw toestemming voor het ontvangen van aanbiedingen van derden vanaf deze Site intrekken door op enig moment een e-mail te sturen aan contact.us@zibb.com met als onderwerp "opt-out - derden."

Bekendmaking door ons van uw Informatie

Wij kunnen verzamelde, anonieme statistieken over vele Gebruikers, alsmede individuele informatie, nietzijnde Persoonsgegevens, zonder beperkingen bekendmaken, zolang geen enkele identiteit door de bekendgemaakte informatie te achterhalen is.

Uw Persoonsgegevens kunnen wij als volgt bekendmaken:

 • naam en/of bedrijfsnaam en functie (maar geen contactgegevens (zoals naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres) op representatieve lijsten van onze tijdschriftenoplage en/of website-abonnees, maar niet voor verder gebruik of verdere verspreiding door de ontvanger;
 • aan derden die wij inschakelen om diensten te verlenen, met inachtneming van een contractuele verplichting tot geheimhouding van Persoonsgegevens en beperking van het gebruik daarvan tot de verlening van de diensten;
 • indien u een link aanklikt om informatie te ontvangen over een specifiek bedrijf of diens producten of diensten, kunnen wij uw registratiegegevens met dat bedrijf delen;
 • onderdelen van deze Site kunnen worden aangeduid als “Premium” of “Gesponsorde” content, die beschikbaar wordt gesteld aan Gebruikers op voorwaarde dat wij bepaalde registratiegegevens van Gebruikers mogen delen met de sponsors en adverteerders van de Premium of Gesponsorde content-pagina’s. Wij zullen u te allen tijde waarschuwen wanneer u zich aanmeldt voor of verzoekt om Premium of Gesponsorde content;
 • aan andere derden ten behoeve van de marketing van hun producten of diensten, met uw toestemming.In elk van die mededelingen wordt een mogelijkheid opgenomen om aan te geven dat u in de toekomst geen aanbiedingen van derden wenst te ontvangen. Verder kunt u uw toestemming voor het ontvangen van aanbiedingen van derden vanaf deze Site intrekken door op enig moment een e-mail te sturen aan contact.us@zibb.com met als onderwerp "opt-out - derden";
 • aan rechtsopvolgers op grond van een activatransactie, fusie, consolidatie, herstructurering, reorganisatie, vereffening of vergelijkbare transactie waarbij RBI of deze Site betrokken is;
 • wanneer die bekendmaking verplicht is op grond van wet- of regelgeving of om te voldoen aan een rechterlijk bevel;
 • wanneer bekendmaking noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de informatie verstrekt.

Beveiliging

Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens die wij op deze Site verzamelen tegen ongeautoriseerd(e) toegang, gebruik, wijziging, bekendmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Door de opzet van het Internet en andere factoren die buiten onze invloedssfeer vallen, kunnen wij echter niet garanderen dat onbevoegde derden zich geen toegang zullen verschaffen tot de communicatie tussen u en onze servers.

Recht op inzage en wijziging van informatie

U kunt informatie die u eerder aan deze Site hebt verstrekt inzien en bijwerken. Ga daartoe naar de website-registratiepagina voor deze Site. Indien u nog vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid of het gebruik van uw informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door het zenden van een e-mail aan contact.us@zibb.com .

Links

Deze Site bevat content, diensten, advertenties en andere materialen die links bieden naar andere Websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen invloed op die andere sites en dit Privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij raden u aan om het eventuele privacybeleid op die sites eerst door te nemen.

Deze site wordt beheerd door:

Reed Business Information
360 Park Avenue South
New York, NY 10010
E-mail: contact.us@zibb.com

Automatische gegevensverzameling

De methodes die worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, kunnen “cookies” en “clear GIF’s” (ook wel “pixel tags” of “bakens” genoemd) omvatten. Een cookie is een kleine hoeveelheid data die naar uw browser wordt verzonden vanaf een server en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. De meeste browsers bieden Gebruikers de mogelijkheid om de ontvangst van cookies te blokkeren. Wij raden u aan om de instelling van uw browser na te kijken voor meer informatie over het blokkeren van cookies. Het blokkeren van cookies kan uw gebruik van bepaalde mogelijkheden van deze Site hinderen. Een “clear GIF” is een klein grafisch bestand dat meestal wordt gebruikt in samenhang met cookies, en dat wordt geplaatst op een website of in een e-mailbericht. Een “clear GIF” kan bepaald gebruikersgedrag in de gaten houden, zoals uw gebruik van de website, of u een e-mailbericht hebt geopend of dat u hebt geklikt op een URL in een e-mailbericht. Sommige materialen op deze Site, waaronder advertenties, kunnen door derden worden aangeleverd. Deze derden kunnen bij het aanleveren van die materialen informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van deze Site en uw reactie op e-mailberichten, door middel van methoden waaronder de voorgaande. De verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de beveiliging van informatie die door derden wordt verzameld, vallen onder het privacybeleid van die derden. Het privacybeleid van DoubleClick, een derde die advertenties op deze Site plaatst, kunt u nalezen op www.privacychoices.org.