Bedrijven

Totaal : 2 View more »

Schade Onderzoek En Expertisebureau Janssen in Urmond, Limburg, Netherlands

Schade Onderzoek En Expertisebureau Janssen Raadhuisstraat 44 Urmond, Limburg 6129 CE Netherlands tel: +31 464334340 Bedrijfslocatie Producten Insurance agents, brokers, & service  Real estate agents & managers  Trading stamp pro...Ha2r B.V. Fricoweg 1b Wergea, Friesland 9005 PC Netherlands Bedrijfslocatie Producten Holding companies, nec  Trusts, nec  Kantoren van Overige holdings ...

Nieuws en Blogs

Totaal : 6.022 View more »

NBA en gemeenten steggelen over meerwerk controles

De NBA adviseert accountants bij de controle van gemeenten rekening te houden met hogere kwaliteitseisen. Dat stelt de NBA in reactie op een advies van de VNG aan gemeenten om niet te betalen voor duurdere accountantscontrole als gevolg van strengere controleregels. De VNG-commissie Financiën stelt ...

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 januari

In 2015 gaat de Wet Werk en Zekerheid in, en belangrijke veranderingen in wetgeving voor tijdelijke contracten. SalarisNet zet deze wijzigingen per 1 januari en per 1 juli op een rij. Per 1 januari 2015 geldt: Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlij...

Wijziging belastingheffing per 1 januari 2015

Het ministerie van Financiën heeft de nieuwe belastingtarieven en veranderingen per 1 januari 2015 bekendgemaakt. De veranderingen komen voort uit het Belastingplan 2015, waarmee de Eerste Kamer op 17 december 2014 heeft ingestemd.LoonbelastingDe grootste verandering in de loonbelasting is de verpli...

Aanpassingen regelingen verlof en arbeidstijden

Per 1 januari 2015 mogen werknemers hun arbeidsduur eerder aanpassen en wordt het bevallings-/ouderschapsverlof uitgebreid. De regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof worden per 1 juli 2015 verruimd. Aanpassing arbeidsduur De werknemer kan vanaf 1 januari 2015 één keer per jaar een nie...

Senaat akkoord met strengere pensioenregels

Pensioenfondsen moeten vanaf 1 januari 2015 hogere financiële buffers aanhouden. Dat verkleint de kans dat ze de pensioenen jaarlijks kunnen indexeren. De Eerste Kamer is in de nacht van dinsdag op woensdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma voor de aanpassing van het ...