Nieuws en Blogs

Totaal : 41.263 View more »

Blog Hugo: 'Rijp voor de psychiater'

Verpleegkundigen zijn rijp voor de psychiater, denkt Hugo. Hij stelt dan ook voor om met z'n allen in therapie te gaan. Maar waarom? Collega Kleefstra maakte zich er vorige maand in Nursing nogal druk over in haar column: de passiviteit van de verpleegkundige beroepsgroep. De gemiddelde verpleegkund...

Kiezen uit zes kwaden

De hele sector zorg en welzijn is in de greep van de vraag: hoe valt op de zorgkosten te besparen? Als de kosten het probleem zijn, zou je verwachten dat er vooral gesneden wordt in de duurste functies in plaats van parttime thuiszorgmedewerksters te ontslaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pub...

Minister werkt aan tegengaan faillissementfraude

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie werkt aan wetgeving om faillissementsfraude te voorkomen. Dit antwoordt hij op Kamervragen naar aanleiding van de gang van zaken rondom het faillissement van Estro. Minister Opstelten wil desgevraagd geen oordeel geven rondom het faillissement van Estro e...

Van Rijn zegt niets over uitvoeringskosten gemeenten

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) ging gisteren niet in op de vraag of gemeenten teveel budget reserveren voor hun Wmo-uitvoeringskosten. Tijdens het Kamerdebat over de Wmo zei hij wel toe dat hij zich een goed beeld zal vormen over de efficiency van de wijze waarop gemeenten zorgmiddelen beste...

Topinkomens naar ministersalaris vanaf 2015

Nieuwe bestuurders die vanaf 1 januari 2015 aan de slag gaan in de (semi)publieke sector, mogen niet meer dan een minister (178.000 bruto) gaan verdienen. Nu is het toegestane maximum nog 130 procent van dat loon. Voor zittende bestuurders met een inkomen boven de nieuwe norm, komt een overgangsrege...