Nieuws en Blogs

Totaal : 42.424 View more »

Hier wonen studenten en ouderen succesvol samen

In zorgcentrum Humanitas in Deventer wonen studenten tussen ouderen. Vier jongens en twee meiden die dertig uur per maand investeren in contacten met de bewoners. De studenten wonen in 'incourante' appartementen: kamers die minder geschikt zijn voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben, omdat er b...

Goede dementiezorg, het kan wel

Vaak wordt gezegd dat je ervoor moet zorgen dat mensen met dementie niet verder achteruit gaan. In Huize Wezup zien ze dat anders. Door samen de uitdaging aan te gaan, worden de bewoners juist zoveel mogelijk gestimuleerd om zelfs een stap vooruit te zetten. Ik deed in 2014 een oproep om juist d...

Schippers ligt op ramkoers met ggz

Het overleg tussen GGZ Nederland en minister Edith Schippers van VWS over het bestuurlijk akkoord heeft niets opgeleverd. Schippers zou de bezuinigingen van 330 miljoen euro weer op tafel hebben gelegd. Dat melden bronnen rond het overleg. Schippers is vooral verbolgen over de brief die GGZ Nederlan...

Kwaliteit van kinderopvang sorteert effect op kinderen

Is de kinderopvang van hoge kwaliteit, dan heeft dat een positief effect op de stemming van alle kinderen. Bij meer dagen opvang vertonen kinderen zelfs minder boos en opstandig gedrag. Verder sorteert de kwaliteit van de opvang vooral effect bij kinderen met weinig zelfregulatie, het vermogen om de...

'Doorbraak in medezeggenschap voor ouders'

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, reageerde in een brief kritisch op het wetsvoorstel Versterking positie ouders. Toch heeft voorzitter Gjalt Jellesma een goed gevoel overgehouden aan het debat. 'Er is een belangrijke stap gezet naar meer zeggenschap voor ouders. De knelpun...