Nieuws en Blogs

Totaal : 27.315 View more »

Meer vraag naar jeugdzorg op korte termijn

Op korte termijn kan de nieuwe werkwijze in de jeugdzorg leiden naar meer jeugdhulp en daarmee extra kosten voor gemeenten. Dat schrijven de rekenkamers van de vier grote steden in een rapport. De veranderingen in de jeugdzorg kost tijd en extra investeringen vóór het iets oplevert. Het proces om de...

Overgangstermijn 'gelijkwaardige alternatieven' verlengd

Regels zijn regels zou je denken. Toch is er in de kinderopvang ruimte om af te wijken van geldende kwaliteitseisen, mits je een gelijkwaardig alternatief hanteert. Bureau Bartels deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek naar de omvang van gelijkwaardige alternatieven in de ki...

DSW: Zorgpremie blijft gelijk in 2015

DSW maakt opnieuw als eerste zorgverzekeraar de premie bekend. DSW-bestuurder Chris Oomen vertelt aan Zorgvisie hoe hij de premie gelijk kan houden aan 2014. De jaarpremie voor de restitutiepolis van DSW in 2015 komt neer op 1140 euro, ofwel 95 euro per maand. De verzekeraar biedt geen natura- of bu...

Gehandicaptenzorg luidt noodklok over inkoopbeleid

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vreest dat het banenverlies tussen 2013 en 2017 in de sector zal oplopen tot 29.000 banen. Aanbieders uit Groningen, Drenthe en Friesland richten zich in een brief tot staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) om met oplossingen te komen voor met name gehand...

Wat betekent eigen kracht voor deze mensen?

Er zijn mensen die wakker liggen van termen als ‘eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’. Mensen die door de drie decentralisaties tussen wal en schip raken, vrezen Marie-José Hijnekamp en Hesther Konings. Bijvoorbeeld een 85-jarige vader met zijn 57-jarige inwonende zoon. -INGEZONDEN STUK - Onlan...