Nieuws en Blogs

Totaal : 18.994 View more »

Asscher verruimt bevoegdheden OR

Ondernemingsraden moeten instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van pensioenregelingen door pensioenfondsen en beter geïnformeerd worden over topinkomens van bestuurders. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben hiervoor een wetsvoorstel naar de Twe...

Michael Page: groei in vraag naar sales- en marketingprofessionals

De vraag naar sales- en marketingprofessionals neemt voor het eerst sinds de crisis weer toe. Maar liefst 69% van de professionals kijkt actief om zich heen naar een andere baan. Dat blijkt uit een onderzoek van Michael Page.Vijf andere opvallende conclusies uit het onderzoek over sales- en market...

Robert Walters ziet groei banenmarkt

De arbeidsmobiliteit onder professionals groeit en het aantal personeelsadvertenties is met 9% gestegen in het vierde kwartaal van 2014 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat stelt Robert Walters op basis van haar European Job Index Robert Walters – Q4 2014.Functies in accounting en finan...

Ontslagen werknemer krijgt vergoeding voor psychische schade

Een werknemer krijgt een immateriële schadevergoeding van 5.000 euro omdat hij psychische schade heeft geleden door een onzorgvuldige degradatie, een onterecht ontslag en falende verzuimbegeleiding. De werkgever moet ook de inkomensschade van de werknemer vergoeden. De situatieEen chef bij een h...

ManpowerGroup neemt PEAK-IT over

ManpowerGroup-dochter Experis neemt per direct een meerderheidsbelang in ICT-bedrijf PEAK-IT. PEAK-IT blijft onder eigen merknaam opereren. Met de transactie zegt ManpowerGroup invulling te geven aan de strategie om wereldwijd haar leidende positie op gebied van staffing op de ICT-markt verder uit t...