Nieuws en Blogs

Totaal : 17.498 View more »

Bedrijven moeten meer ouderen aannemen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vindt dat Nederland meer moet doen om oudere mensen aan het werk te houden en bedrijven zover te krijgen dat ze ouderen aannemen. Dat staat in een rapport van de OESO over het vergrijzingsbeleid van Nederland."Aanhoudende inspanning...

Zorgverlofregels versoepeld

Als een moeder bij de geboorte van een kind overlijdt, krijgt de vader voortaan het bevallingsverlof van de moeder. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode. KraamverlofVaders hebben op dit moment twee dagen kraamverlof. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) had...

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers in Nederland hebben in internationaal perspectief veel verplichtingen om hun werknemers gezond te houden. Toch wordt in ons land meer uitgegeven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid dan in andere landen. Dit suggereert dat er ruimte is voor verbeteringen. De verantwoordelijkheid om mensen ...

FNV: aantal flexkrachten terugdringen

De FNV trekt ten strijde tegen wat zij de ‘doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt’. De eerste ‘successen’ heeft de bond al geboekt, bij Xerox en Tata Steel. Onder het mom 'werk dat blijvend is, moet ook ingevuld worden door mensen die mogen blijven' wil de FNV  om het aantal flexkrachten t...

‘Arbeidsmarkt verandert, middenklasse verdwijnt’

De economie en arbeidsmarkt veranderen in razendsnel tempo. Als gevolg daarvan zal een groot deel van de middenklasse verdwijnen; alleen de onder- en bovenklasse zullen groeien. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport 'Naar een lerende economie'. Zandloperm...