Nieuws en Blogs

Totaal : 12.437 View more »

Op welke informatie heeft de OR recht?

De ondernemingsraad heeft recht op informatie. Dit informatierecht is geregeld in artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar om wat voor informatie gaat het dan? Arbeidsrechter.nl heeft de verschillende soorten informatie waar een ondernemingsraad recht op heeft op een rij gezet. Infor...

Sterkste groei uitzendbranche in vier jaar

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten heeft in het derde kwartaal de grootste sprong voorwaarts gemaakt in vier jaar tijd. Het totale aantal uitzenduren steeg met 2,5 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.Kortlopende ...

4 mythes over Millennials

Er wordt heel wat geschreven over Millennials (ook wel Generatie Y genoemd) en hoe anders zij zouden zijn dan andere generaties op de werkvloer. Maar is het managen van Millennials echt zo anders dan het managen van bijvoorbeeld de Genaratie X of Babyboomers? Enkele beweringen over Millennials op ee...

Besteedt u voldoende aandacht aan zieke werknemers?

Langdurig zieke werknemers vormen een stevig risico. Door een gebrekkig re-integratieplan blijven deze medewerkers dikwijls onnodig lang langs de kant staan. Met niet geringe financiële gevolgen. Het rendement van duurzame inzetbaarheid is voor werkgevers in veel gevallen pas op langere termijn zi...

Meerderheid zorgmedewerkers arbeidsbeperking

Van de Nederlandse zorgmedewerkers heeft 85 procent last van fysieke klachten. Dit uit zich vooral in rug-, nek- en schouderklachten. Bijna een kwart van de medewerkers kan door deze klachten zijn eigen werk niet meer uitvoeren. Zorgmedewerkers ervaren dat hun werk veel impact heeft op hun privéleve...