Nieuws en Blogs

Totaal : 194.746 View more »

'Meer aandacht besteden aan voerkwaliteit'

Hardenberg - Vermeerderaars zouden meer aandacht moeten besteden aan het voer van hun biggen. Voer wordt te veel beoordeeld op prijs en gezien als een kostenpost. Maar met hoogwaardig voer met goede grondstoffen kan de vermeerderaar betere biggen produceren die in het buitenland gewild zijn. Die opr...

Mestverwerking moet in hogere versnelling

De mestverwerking zal in 2015 en volgende jaren in een hogere versnelling moeten om te zorgen dat de overschotten kunnen worden verwerkt. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de Commissie Deskundigen Mest (CDM), waarvan Boerderij een afschrift heeft. Staatssecretaris Dijksma en de sector ...

Interpolis onderzoekt gewasschade na storm

Verzekeraar Interpolis onderzoekt de stormschade aan gewassen in vooral de tuinbouwsector. Het was vooral de wind die op plaatsen problemen opleverde. Verzekeraar Interpolis had woensdagmiddag circa 25 schademeldingen ontvangen en dan voornamelijk uit de tuinbouwsector. Van verschillende kassen zijn...

LLTB krijgt 34 meldingen zwijnenoverlast

Roermond – De Limburgse landbouworganisatie LLTB heeft in drie weken tijd 34 meldingen gehad over schade in gewassen door wilde zwijnen. Eind september opende de organisatie een meldpunt voor boeren om zwijnenschade te melden. "Dit is nog maar het topje van de ijsberg," aldus Herman Mertens van de L...

LTO en Drentse milieufederatie pakken lichthinder uit stallen aan

Assen - Om storende lichtuitstoot uit melkveestallen te voorkomen of verminderen, starten LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Drenthe een gezamenlijke voorlichtingscampagne. Deze is gericht op melkveehouders, gemeenten en installatiebedrijven. Prioriteit krijgt het 'duisternisgebied' Drents...