Nieuws en Blogs

Totaal : 198.257 View more »

Natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 vastgesteld. Tot en met 8 maart ligt het ter inzage. Belangrijke wijzigingen zijn de overgang naar het systeem van collectieven in het agrarisch natuurbeheer en de zogenoemde kerngebiedenbenadering van weidevoge...

'Campylobacter-besmettingen stagneren'

Parma – Na jarenlange stijging is het aantal campylobactor-besmettingen bij mensen in de Europese Unie gestagneerd tussen 2009 en 2013. Dit meldt de Europese voedselautoriteit Efsa in een rapport over zoönoses. Uit de laatste cijfers uit 2013 blijkt dat campylobacter wel veruit de meest gemelde zoön...

Danish Crown ontslaat topman varkensvleesdivisie

Randers - Danish Crown ontslaat de directietopman van de varkensvleesdivisie (DC Pork), Jesper Friis. Dat heeft het concern donderdag bekendgemaakt. Friis was nog maar twee jaar als topmanager bij DC Pork, het dominerende bedrijfsonderdeel van het concern met een omzet van een slordige €4 miljard. "...

'Positie producent meer centraal in nieuw GLB'

Brussel – Bij de volgende veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal de markt een nog belangrijkere rol krijgen, maar zal ook het verstevigen van de positie van de producent in de keten inzet zijn. Dat verwacht Joost Korte, tweede in rang van het directoraat-generaal Landbouw en...

Hogan: ik zie geen zuivelcrisis

Brussel - Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan vindt dat er geen zuivelcrisis is. De gemiddelde melkprijs in de EU was begin 2013 32,5 cent per liter. Eind 2014 was dit 32,4 cent. "Ik zie daar geen crisis in. De laatste maanden is er geen grote daling van de melkprijs geweest, behalve in de Balt...