Nieuws en Blogs

Totaal : 192.582 View more »

Langer mest uitrijden vooraf regelen niet per se beter

Bemestingsplannen kunnen nog zo goed ingevuld zijn, maar als het blijft regenen, dan houdt het op. Gras en akkerbouwgewassen kunnen niet worden geoogst en dan kan de laatste dierlijke mest niet de grond in voor 1 september. Als er dan uitstel wordt verleend zoals dit jaar is nog niet iedereen tevred...

Provincies niet blij met papieren tijger

Den Haag - Een wet die niet is in te zetten, maar wel verwachtingen schept. Dat oordeel geeft het Interprovinciaal overleg over het instrumentarium dat staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma aan provincies en gemeenten aanreikt om de omvang van de veestapel in te perken in het belang...

Plus schroeft eisen aan groentetelers op

Supermarktketen Plus heeft sinds begin dit jaar de producteisen verscherpt bij inkoop van groente en fruit. Dat is samen met de vaste leveranciers en telers opgesteld, laat de keten weten. Plus heeft veel vaste telers waarvan het product afneemt. De stap betekent niet dat de inkoopprijs ook navenant...

Bedrijfsleven toch welkom in Tweede Kamer

Den Haag - Het leek erop dat de Tweede Kamer deze week een hoorzitting zou houden over voedselveiligheid, zonder de eerstverantwoordelijken - het bedrijfsleven - daarbij te betrekken. Er was een potige brief van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmi...

Wereldvoorraad graan groeit hard

Londen – De wereld heeft aan het eind van seizoen 2014/2015 de grootste maisvoorraad in 27 jaar. De totale graanvoorraad wordt de grootste in vijftien jaar, volgens de International Grains Council. Ook in de EU groeien de voorraden, meldt de Europese Commissie. Brussel verwacht dat de EU eind juni 2...