Nieuws en Blogs

Totaal : 10.035 View more »

Infectiepreventie op de agenda

Als je het erg druk hebt is niets moeilijker dan keurig alle regeltjes te blijven volgen. Zo kan het gebeuren dat je door alle drukte de hygiënerichtlijnen niet altijd even consequent naleeft. Hoe houd je infectiepreventie op de agenda op de werkvloer? De vorige keer blogde Yvette over hoe je pe...

Gepest

Nadat ik op mijn 12e de grootste pester op mijn basisschool 'in elkaar had geslagen' wilde ik nooit meer iets te maken hebben met mijn klasgenoten van de basisschool. Ik werd er gepest door voornamelijk jongens en door de rest werd ik buitengesloten. Wat heb ik een hekel aan ze gehad! Lucie blog...

VGN heeft zorgen over 2015

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ziet 2015 als ‘jaar van de waarheid’. Prinsjesdag bracht geen nieuwe plannen of verassingen, stelt de VGN, maar de vereniging voorziet alsnog grote risico’s door de bezuinigingen, de onduidelijkheid over de inkoop van zorg en de gevolgen voor het aantal bane...

Amsterdam lanceert decentralisatie noodfonds

Amsterdam stelt een noodfonds van 62 miljoen in voor onverwachte gevolgen van de decentralisatie van de zorg en de jeugdzorg. Ook is eenmalig zes miljoen extra beschikbaar als stadsdelen zelf meer willen besteden aan zorg of maatschappelijk werk. Dat blijkt uit de Amsterdamse begroting voor 2015. E...

Kabinet zet in op bestuurlijke creativiteit

Een Agenda Stad en een goed functionerend openbaar bestuur krijgen van het kabinet hoge prioriteit. "Het openbaar bestuur staat voor nieuwe uitdagingen in een veranderende samenleving", Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de ontwerp-begroting. Hij wijst er o...