Nieuws en Blogs

Totaal : 15.383 View more »

Gemeenten vinden afspraken belangrijker dan deadline

‘Het is spijtig dat de deadline niet door alle gemeenten wordt gehaald,’ zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. ‘Maar het doel is dat er goede afspraken over de jeugdzorg worden gemaakt.’ De helft van de gemeenten heeft nog geen contract met jeugdzorg aanbieders. Zegt de Vereniging van Nederlandse...

Ontslag jeugdwerkers door buurtteams

In Utrecht verliezen ruim 50 van de 64 medewerkers van jeugdhulporganisatie JES 030 hun baan bij de invoering van de nieuwe buurtteams. Slechts 11 medewerkers zijn aangenomen door de nieuwe stichting: Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin. ‘Er hebben zo’n 600 mensen gesolliciteerd op 60 vacatures.’ In ...

Delft krijgt begroting niet sluitend

Financiële nood door ambitieuze gebiedsontwikkeling, Delft staat het water aan de lippen. Delft krijgt de begroting niet sluitend, ondanks de maatregelen en bezuinigingen van de afgelopen jaren: Delft had al € 57 miljoen gesneden in de uitgaven en tegenvallers geïncasseerd. De gemeente houdt ook in ...

Gemeenten staan garant voor 7,5 miljard aan leningen

Eind 2013 stond de Nederlandse overheid garant voor ruim 46 miljard euro aan leningen. Bijna 39 miljard euro van deze schuldgaranties is verstrekt door de Rijksoverheid, de lokale overheid staat voor ruim 7,5 miljard euro garant. Dit blijkt uit cijfers van het cbs. Schuldgaranties zijn overeenkomst...

379 Gemeenten kennen burgeriniatieven

In 94 procent van alle gemeenten zijn er burgers die initiatieven nemen die gericht zijn op actieve deelname aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang. Dit blijkt uit de Staat van het Bestuur, die minister Plasterk aan de Tweede Kamer stuurde. Plasterk: "Het is prachtig als ...