Nieuws en Blogs

Totaal : 14.338 View more »

'Mantelzorger wil goede regeling respijtzorg'

De behoefte aan respijtzorg (tijdelijke overname van zorg door een vrijwilliger) neemt toe onder mantelzorgers. Toch maakt slechts 22 procent van de mantelzorgers momenteel gebruik van respijtzorg. Dit concludeert Mezzo naar aanleiding van een enquête onder mantelzorgers. Als er gebruik wordt gemaak...

Van Rijn wil zorgwet niet uitstellen

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) ziet geen reden om de op stapel staande veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit te stellen. 'Uitstel maakt het probleem niet anders. Ik zou niet weten waarom we nu nog moeten uitstellen', zo reageerde ...

Ouderenbond ANBO opent zorgmeldpunt

ANBO komt met een eigen meldpunt over de hervormingen in de langdurige zorg. De ouderenbond is vóór de veranderingen in de zorg, maar wil voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Misstanden worden aan het ministerie aangeboden. De ouderenbond, die opkomt voor de belangen van senioren in Nede...

Onzekerheid over organisatie zorg na 2014

Nog steeds staat niet vast hoe de “nieuwe zorg” na 1 januari 2015 georganiseerd zal worden. Het risico om verantwoordelijkheden af te wentelen op een andere zorgpartij, is zeker aanwezig. Dat concludeert de waakhond van het regeringsbeleid, de Rekenkamer. De hervorming in de zorg vraagt om meer afst...

Klokkenluiders hebben last van melding

De wettelijke bescherming voor klokkenluiders moet daarom worden uitgebreid, stelt het Adviespunt Klokkenluiders in zijn dinsdag verschenen jaarverslag. In 2013 namen 435 mensen contact op met het adviespunt. Van hen werden er uiteindelijk 61 aangeduid als klokkenluiders, van wie er 48 hun melding d...