Intellectueel eigendom

Informatie van deze website mag gratis gebruikt worden mits deze niet volledig gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie die je vind op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder expliciete schriftelijke goedkeuring van zibbsearch.nl is het niet toegestaan teksten, fotomateriaal of andere materialen van de website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij zibbsearch.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Er wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die zijn ontstaan als programmeer dan wel typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met zibbsearch.nl te mogen claimen of veronderstellen.

Zibbsearch.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud of informatie op deze website onjuist of onvolledig is, hier kan zibbsearch.nl geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Zibbsearch.nl behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen disclaimer

Indien deze disclaimer wijzigt vind je de meest recente versie op deze pagina.