Juridische en veiligheidsfactoren 

Ieder bedrijf moet zich houden aan vooropgestelde regels  en wetgeving. Dit is allemaal opgesteld vanuit de overheid. Hierbij komen alle aspecten aanbod waarbij er twee partijen tegenover elkaar staan. Voor belangrijke zaken als het opstellen van een belangrijk contract, kan daar juridisch advies opgegeven worden. Hiermee zorgt het bedrijf ervoor dat ze gedekt zijn tegen allerlei factoren. Vaak zijn deze terug te vinden in de algemene voorwaarden. Ieder bedrijf kan gebruik maken van een juridische adviseur of een advocaat wanneer het in de moeilijkheden komt. Met name met leveringen naar andere bedrijven toe of juist bij het ontvangen van de leveringen, staan er in het contract vaak de voorwaarden, maar dit kan af en toe lijden tot grote problemen en dit kan lijden tot eventuele geldboetes. 

Ondernemingsrecht

Elk bedrijf is genoodzaakt om een rechtsvorm aan te nemen bij het selecteren van onderneming zoals een eenmanszaak, vof, cv, bv, nv, maatschap, stichting of vereniging. Dit stelt namelijk de richtlijnen van onder andere de aansprakelijkheid van schulden en belastingverplichtingen vast. 
De keuze heeft namelijk nogal wat consequenties op juridisch gebied. Daarom is het informeren van de verschillende zeer belangrijk. Het kan helpen tegenover aspecten als:

 • Fusies en overnames
 • Opstellen van contracten
 • Meningsverschillen tussen aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid en schadeclaim
 • Incasso’s
 • Concurrentie en mededingen
 • Faillissement 

Voorwaarden van een contract

Een belangrijk onderdeel van het bedrijf zijn de voorwaarden van een contract. Hiermee sluiten de bedrijven een samenwerking af, maar hierbij moeten de voorwaarden duidelijk zijn. Het zijn de rechten die de beide partijen hebben. 
Belangrijke aspecten die in de algemene voorwaarden moeten staan zijn:

 • Levering en opzegtermijn – In de voorwaarden staat vaak een geschatte periode van leveringstijd en daarbij de regels als deze overgeschreven worden. Vaak neemt een bedrijf dit ruim om zeker te weten dat de levering op tijd geleverd wordt. Daarnaast wordt er ook een opzegtermijn vastgesteld, om zo problemen met produceren te voorkomen. 
 • Aansprakelijkheid – Wanneer er schade verricht wordt, laat dan duidelijk zien wanneer welk bedrijf aansprakelijk wordt gesteld en wanneer niet. Met name tussen de bedrijven onderling is dit een belangrijke factor, het kan een eventuele rechtszaak voorkomen of winnen.
 • Betalingstermijn – Dit is voornamelijk belangrijk bij het versturen van facturen. Ieder bedrijf ontvangt een factuur en dan zit er een betalingstermijn van zoveel dagen aan vast. Wanneer deze overschreven wordt, kan er een extra bedrag op komen. Vaak moet er eerst een aanmaning gestuurd worden. Het ergste geval is het inschakelen van een jurist en hierdoor wordt het contract vernietigd en kan het bedrijf een schadeclaim verwachten. 
 • Gevolgen van niet nakomen van de afspraken – In het contract kan worden aangeduid wat de consequentie kan zijn bij het niet nakomen van de afspraken. Dit zijn vaak rechtsgeldige afspraken en kunnen bij het niet nakomen voorgelegd worden bij een jurist. 

Verzekeringen 

Als laatste zijn de verzekeringen voor een bedrijf zeer belangrijk. Wanneer er iets gebeurd is het altijd prettig als de verzekering helpt. Door een verzekeringsadviseur in te schakelen, kan de adviseur het bedrijf tegen allerlei zaken indekken. Er zijn verschillende soorten verzekeringen met allemaal hun eigen regeltjes, maar tegen een prijs, kan de eventuele schade voorkomen worden. Hieronder kunt u verschillende belangrijke verzekeringen zien die een bedrijf kan helpen:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – het dekt schade in waarbij het bedrijf voor verantwoordelijk wordt gesteld. 
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – het dekt schade waarbij er fouten worden gemaakt door een beroep/functie.
 • Cyberverzekering – Bij een cyberaanval kan de verzekering helpen met het herstellen van verschillende data etc. Het is vaak een aansluiting op een aansprakelijkheidsverzekering. 
 • Rechtsbijstandsverzekering – het dekt de schade van juridische bijstand als het krijgen van advies of juist het voeren van een procesconflict.
 • Opstal-, goederen-, inventarisverzekering – Als er schade ontstaat aan de opslag, goederen of inventaris dan kan het verzekerd worden door het bedrijf. Vaak zijn dit de inkoopkosten of productiekosten, maar het moet een geldige reden en moet het niet met opzet gedaan zijn. 
 • Bedrijfsschadeverzekering – Als het bedrijf stil komt te liggen door een bepaalde oorzaak als een pandemie, dan worden vaste kosten vergoed als personeelslonen. 
 • Compagnon verzekering – Dit is handig binnen een vof of dergelijke waarbij er samen werkt. Als de compagnon overlijdt, dan is het mogelijk dat de erfgenaam het overneemt. Het keert een geldbedrag uit en het bedrijf kan blijven doorgaan.

Er zijn ook verschillende persoonsgebonden verzekeringen, mocht u zelf het risico niet willen nemen als arbeidsongeschikt raken, dan kunt u altijd nog kiezen voor een persoonsgebonden verzekering!

 

Terug naar Juridische en veiligheidsfactoren
Coach