Logistieke factoren

Als er gekeken wordt naar de transport is deze uitermate belangrijk binnen de b2b markt om de gemaakte materialen te geven aan andere bedrijven om zo het proces vloeiend te laten lopen. Als er geen transport was, dan was het produceren nogal moeilijk. Denk maar eens aan de transport over het water, land en lucht. Mocht u te maken hebben met deze sector, dan kunt u hier vijf ontwikkelingen lezen die de markt zullen gaan veranderen. Dit is overigens interessant voor ieder b2b gerelateerde bedrijven. Denk hierbij dat de verschillende aspecten inzichten bieden, waardoor het bedrijf hier op kan voorbereiden en eventuele aanpassingen kan verrichten.

De vijf trends 

Transformatie

De transformatie die fabrieken ondergaan kan ten nadelen zijn voor logistieke bedrijven, denk hierbij aan autofabrikanten, die willen geen grote voorraden, dus vragen ze de leveranciers om de componenten 'just in time' te leveren. Retailers leggen ook steeds meer druk op de logistieke sector. Dit doen zij door diensten aan te bieden zoals "Vandaag bestellen en vandaag/morgen in huis". Naar  mate retailers hun efficiëntiebehoeften aanpassen, moeten de transporteurs en logistieke bedrijven sneller anticiperen om de behoefte te voorzien en dat de commerciele bedrijven door kunnen gaan met het verkopen van artikelen onder gunstige voorwaarden. 

B2B wordt steeds meer B2C 

De ervaring die 'gewone consumenten' verwachten bij de aankoop van een product dringt steeds verder door naar bedrijven. Logistieke bedrijven moeten steeds meer gaan nadenken over de behoeften en wensen van B2B-bedrijven. Zij verwachten en willen steeds meer inzichten via een app of website die kosteloos te gebruiken is. De toekomst van logistiek gaat niet alleen achteruit om dat de producten op dezelfde dag dienen te leveren, maar ook doordat de producten gepersonaliseerd worden. Hierdoor wordt de levertijd nog korter en wordt het steeds moeilijker om de levering op tijd te leveren. 

Data is geld

In de logistieke sector kan dit gezien worden als een voordeel. Steeds meer bedrijven verzamelen data van bijna alle activiteiten. Als deze data centraal te vinden is, kan een bedrijf deze inzichten zien en analyseren en deze analyse kan voor een nieuwe waardepropositie gelden. Door te zien welke strategische doelen opnieuw gesteld kunnen worden en waardoor er geld bespaart kan worden over de analyses van de klantdata. 
Voorbeeld: Bedrijf A verkoopt metaal platen en zoeken een leverancier. Zij zullen een een langdurige relatie aangaan en daar heeft de transport baat bij. Hierdoor ontstaat vaak een vaste leveringen voor Bedrijf A. Stel bedrijf A kiest ervoor om hun kosten te verlagen met 5% dan kan het transportbedrijf meehelpen om te kijken wat de kosten zijn om een metalen plaat te leveren, vanuit alle partijen en dan kan er bijgedragen worden om het bedrijf te helpen om de 5% in kosten te verlagen zonder dat het effect heeft op het transportbedrijf. Lees hier meer financiele factoren.

Personeel tekort

Het is bij vele branches steeds vaker te zien, dat er personeel te kort is bij de gehele branche. Dit is 
overigens een wereldwijd probleem, met name de vergrijzing en de werkeloosheid. Er wordt verwacht dat toplanden een tekort aan personeel zal krijgen ten aanzien van het Bruto Binnenlands Product (BPP) voor 2030. Daarbij wordt de strijd om de beste te krijgen steeds heftiger, waar eerst kwantiteit was, moet er nu gegaan worden van kwaliteit van het personeel. Een oplossing hiervan is automatisering. Door automatisering komen er mensen vrij die andere taken op kunnen pakken en zo door kunt gaan met het tevreden houden van de B2B business. 

Technologie

Zelf rijdende auto's, drones, RFID (een data verzamelaar aan de hand van het label/sticker) en robots zijn een paar technologieën die relatief vaker de aandacht trekken. Dit zijn technieken die de markt drastisch kan veranderen door een nieuwe methode van leveren te bieden. Hierdoor kunnen de waardeproposities van de bedrijven een nieuwe wending krijgen. Er wordt verwacht van de fabrieken en retailers dat de leveranciers deze expertise op de markt gaan brengen, alleen waar het voorheen een optie was, is het tegenwoordig een must geworden. De verwachtingen liggen hoog en moeten in principe waar gemaakt kunnen worden door de fabrieken en retailers, maar zij vergeten wel dat de leveranciers ermee moeten werken. Ondertussen blijven mensen steeds meer online shoppen en blijven de pakketjes om de oren vliegen. 

Het is tegenwoordig een trend dat logistieke bedrijven de prioriteit geven aan het implementeren van nieuwe technologieën en software. Het heeft namelijk een enorme waarde impact op het bedrijf.  Wie er nu met nieuwe innovaties komt, kan een sterke positie genereren voor de toekomst en kan gezien worden als een waardevolle en strategische partnerschap. 


 

Terug naar Logistieke factoren
Coach